Czy truskawki mają zdolność usuwania metali ciężkich z organizmu?

Badania pod mikroskopem pokazały, że wszystkie maleńkie nasionka truskawki łączą się z jej środkiem za pomocą wiązki włókien. Te mikroskopijne włókna są dla metali ciężkich jak klej, który je do siebie przykleja. 

Rtęć to jeden z metali ciężkich, którego opary wdychamy na co dzień. W normalnych warunkach występuje w stanie płynnym. Rtęć jest bardzo lotna, więc łatwo z powietrzem przedostaje się do naszego organizmu i to stanowi dla nas ogromne niebezpieczeństwo. Przez drogi oddechowe wchłaniamy ją do płuc, a stąd szybko przedostaje się do krwiobiegu. Toksyczność rtęci polega na tym, że niszczy błony komórkowe.

Dzisiaj trudno znaleźć miejsce, gdzie rtęć by nie występowała. Jest w powietrzu, spotkamy ją w materiałach dentystycznych, jedzeniu, szczepionkach, materiałach w domu, w pracy i wyposażeniu szkoły oraz przedszkola. Tak naprawdę na wdychanie jej oparów  narażeni jesteśmy cały czas.

Jak się pozbyć rtęci z organizmu.

Szczegółowe badania naukowe wykazały, że włókna truskawek mają niezwykłą zdolność do wychwytywania rtęci z organizmu. Człowiek tych włókien nie trawi, więc razem z przechwyconą z organizmu rtęcią wydalamy je na zewnątrz. W ten sposób powstrzymujemy  przenikanie rtęci do krwi i niszczenie błon komórkowych płuc, nerek, serca i pozostałych narządów wewnętrznych. Truskawki wychwytują aż do 95% rtęci ze spożywanych pokarmów i zanieczyszczonego powietrza. Jeśli nie lubisz truskawek, możesz je zastąpić, ale z mniejszym skutkiem, jabłkami lub gruszkami.

KLIK w Wybieram Zdrowie na zdrowie 🙂

Comments

comments

loading...