Nieznane dotychczas właściwości truskawek

Najnowsze wiadomości ze świata nauki potwierdzają nieznane dotychczas właściwości truskawek. Są one o tyle ważne, że w dzisiejszych czasach wiele produktów, które spożywamy na co dzień, zawiera metale ciężkie, niezwykle niebezpieczne dla naszego organizmu.

Badania pod mikroskopem pokazały, że wszystkie maleńkie nasionka truskawki łączą się z jej środkiem za pomocą wiązki włókien. Te mikroskopijne włókna są dla metali ciężkich jak klej, który je do siebie przykleja. 

Rtęć to jeden z metali ciężkich, którego opary wdychamy na co dzień. W normalnych warunkach występuje w stanie płynnym. Rtęć jest bardzo lotna, więc łatwo z powietrzem przedostaje się do naszego organizmu i to stanowi dla nas ogromne niebezpieczeństwo. Przez drogi oddechowe wchłaniamy ją do płuc, a stąd szybko przedostaje się do krwiobiegu. Toksyczność rtęci polega na tym, że niszczy błony komórkowe.

Dzisiaj trudno znaleźć miejsce, gdzie rtęć by nie występowała. Jest w powietrzu, spotkamy ją w materiałach dentystycznych, jedzeniu, szczepionkach, materiałach w domu, w pracy i wyposażeniu szkoły oraz przedszkola. Tak naprawdę na wdychanie jej oparów  narażeni jesteśmy cały czas.

Jak się pozbyć trującej rtęci z organizmu? 

Szczegółowe badania naukowe wykazały nieznane dotychczas właściwości truskawek. Włukna w nich zawarte mają niezwykłą zdolność do wychwytywania rtęci z organizmu.

Zjadamy dużo truskawek, przynajmniej większość z nas uwielbia je. Nasz układ pokarmowy włókien zawartych w truskawkach nie trawi. Dzięki temu usuwamy je razem z przechwyconą przez nie rtęcią i innymi metalami ciężkimi.

Te nieznane dotychczas właściwości truskawek powstrzymują przenikanie rtęci do krwi. Chroni to nasz organizm przed uszkodzeniami błon komórkowych płuc, nerek, serca i pozostałych narządów wewnętrznych. Truskawki wychwytują aż do 95% rtęci i innych metali ciężkich ze spożywanych pokarmów. Metale ciężkie, takie jak rtęć, kadm, ołów, arsen uchodzą za najbardziej dla nas niebezpieczne, gdyż w poważnym stopniu uszkadzają wątrobę i nerki. 

Jeśli nie lubisz truskawek, możesz je zastąpić, ale z mniejszym skutkiem, jabłkami lub gruszkami.

Comments

comments

Add Comment