Tym nie wolno popijać lekarstw. Dlaczego?


Sposób, w jaki przyjmujemy lekarstwa ma kluczowe znaczenie dla przebiegu leczenia i skuteczności całego procesu powrotu do zdrowia. Wiedza na temat czym popijać lekarstwa, a jakich napojów absolutnie do tego nie używać pomoże nam szybciej uporać die z chorobą. Ponadto unikniemy niepożądanych reakcji organizmu na przyjmowany lek.

Dotychczas mogliśmy słyszeć o niebezpiecznej interakcji niektórych soków z lekami. To powinno uświadomić nam, jak ważna jest wiedza, czym popijać lekarstwa. Każdy, kto regularnie bierze medykamenty powinien o tej zależności wiedzieć jak najwięcej.

Sok z grejpfruta może aż 15 – krotnie zwiększyć lub osłabić działanie zażywanego leku. Pierwsi podjęli się badań nad tym zagadnieniem Amerykanie. Już w latach 80. pewien tamtejszy lekarz zauważył, że sok grejpfrutowy spowodował u jego pacjenta kilkakrotne podwyższenie poziomu zażytego  farmaceutyku.

Ogromnie ważne jest, by wiedzieć, czym popijać lekarstwa. Prześledźmy, czy  grejpfrut z lekami to połączenie szkodliwe? 

Kilkakrotne podwyższenie poziomu zażytego lekarstwa podpitego sokiem z grejpfruta stanowiło olbrzymie zagrożenie dla chorego. Dalsze badania wykazały, że sok grejpfrutowy zawiera substancję, która ma ogromny wpływ na wchłanianie się leku w organizmie osoby biorącej lekarstwa.

Dotyczyło to między innymi leku obniżającego cholesterol. Wywoływały to furanokumaryny zawarte w tych cytrusach. To przez nie dochodzi do zaniku enzymu, który jest konieczny do metabolizowania leków w organizmie. Zaledwie jedna szklanka soku grejpfrutowego powoduje obniżenie enzymu aż o 50%.

Najbardziej groźne jest wypicie soku na 2 godziny przed zażyciem leku, gdyż wtedy furanokumaryny z grejpfruta wykazują największą aktywność i oddziaływanie na wchłanianie się leku w organizmie. Lekarze wprawdzie zalecają picie soku grejpfrutowego, ale dopiero po 4 godzinach od zażycia leku.

Ostrzeżenie o niełączeniu soku z niektórymi lekami możemy przeczytać na ulotce dołączanej do każdego farmaceutyku. Zdarzyły się przypadki śmiertelne, kiedy pacjenci zlekceważyli takie ostrzeżenie.

Comments

comments

Add Comment